top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

אינטל ישראל

רויטל ביתן

מנהלת אחריות תאגידית

במה אנחנו מתמקדים?

חינוך מדעי טכנולוגי

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

פעילות בערים - חיפה, ירושלים, קרית גת ופתח תקוה
הזדמנות להתנדבות עובדים
חינוך מדעי טכנולוגי

revital.bitan@intel.com
0547885768
bottom of page