top of page
מסגרת לעיצוב

למה אינדקס?

אנחנו, צוות האדמין של קבוצת אתי (אחריות תאגידית ישראל) המהממת, מאמינים שבבסיס של פעילות בין מגזרית לשינוי חברתי, נמצא שיח פתוח ומכבד ומאמצים לעבר הבנה הדדית.

כדי שנוכל לקיים שיח כזה, צריך, בתור התחלה, לדעת עם מי לדבר :)

אנחנו חושבים שלפרסם את פרטי מנהלי.ות האחריות התאגידית/ESG זה צעד ראשון והכרחי של אמון, ובעצם - למה לא?

שימו לב, אם אתם בדרככם לפנות לתאגידים לטובת שיתופי פעולה, אנא הקדישו זמן לפני כל פנייה, קראו את תחומי העניין הרלוונטים של התאגיד, עיינו באתר או בדו"ח אחריות תאגידית ווודאו שהפנייה שלכם רלוונטית. אל תציפו את מנהלי.ות בבקשות גנריות.
 

bottom of page