top of page

למה אינדקס?

אנחנו, צוות האדמין של קבוצת אתי (אחריות תאגידית ישראל) המהממת, מאמינים שבבסיס של פעילות בין מגזרית לשינוי חברתי, נמצא שיח פתוח ומכבד ומאמצים לעבר הבנה הדדית.

כדי שנוכל לקיים שיח כזה, צריך, בתור התחלה, לדעת עם מי לדבר :)

אנחנו חושבים שלפרסם את פרטי מנהלי.ות האחריות התאגידית/ESG זה צעד ראשון והכרחי של אמון, ובעצם - למה לא?

שימו לב, אם ברצונך לפנות לתאגידים לטובת שיתופי פעולה, חשוב להקדיש זמן לפני כל פנייה, לקרוא את תחומי העניין הרלוונטים של התאגיד, לעיין באתר או בדו"ח אחריות תאגידית ולוודא שהפנייה שלכם רלוונטית. אל תציפ.י את הארגון בבקשות גנריות.

 

bottom of page