top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

אלטשולר שחם

עדי קידר ירדני

מנהלת אחריות חברתית וקשרי קהילה

במה אנחנו מתמקדים?

פילנתרופיה ותרומות, יצירת שותפויות, העצמת ילדים, חינוך,ספורט ונשים, גיוון והכלה, התנדבויות עובדים

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

יצירת שותפויות משמעותיות עם ערך חברתי גדול, קשרי קהילה והתנדבויות עובדים

adik@altshul.co.il
052 - 4846565
אתר
bottom of page