top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

התעשייה האווירית

נטע רדי

מנהלת אחריות חברתית

במה אנחנו מתמקדים?

כמנהלת הזרוע החברתית בחברה, האסטרטגיה שלנו מתמקדת ברובה בעידוד בנות ובני-נוער ללימודי STEM ע''י המחשת סביבת העבודה, משמעותה והאופק התעסוקתי הקיים בה. זאת תוך שימת דגש על קיימות בפיתוחים טכנולוגיים ונערות ונשים הנמצאות בתת-ייצוג בעולמות הטכנולוגיים והביטחוניים. בנוסף, אנו מתמקדים גם באוכלוסיות נוספות, כגון שורדי שואה ונשים במעגל האלימות.

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

שיתופי-פעולה בעולמות החברתיים בדגש על ערך משותף, קשרי קהילה והתנדבות עובדים

community@iai.co.il
bottom of page