top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

קבוצת עזריאלי

נופר הלאל פרץ

רכזת תחום אחריות תאגידית ESG

במה אנחנו מתמקדים?

הנגשת נכסי החברה לאנשים עם מוגבלות
מחזור ושימוש במוצרים יד 2
פרויקט סביבה להפחתת פליטות פחמן
פרויקטים למען הקהילה בנכסי החברה

nofarh@azrieli.com
0547000784
bottom of page