top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

שטראוס

ליעד קלנג

רפרנטית קיימות

במה אנחנו מתמקדים?

אוכל טוב יותר
יש לנו מחויבות להמשיך ולהכין מוצרי מזון אהובים, ולפעול דרך קבע לשיפור המוצרים שלנו, תוך שימוש בחדשנות ובטכנולוגיות שיאפשרו בניית עתיד בר־קיימה לכולם.

אפשרויות בחירה טובות יותר
יש לנו מחויבות להרחבת מגוון האפשרויות ליותר נשים ואנשים, על מנת שיוכלו לקבל החלטות על בסיס הזדמנויות איכותיות יותר בבחירת מעסיק, שותף או מותג, בהחלטות המשפיעות על הסביבה, על החברה האנושית ועל רווחים.

השפעה טובה יותר
דרך הפעילות שלנו יש לנו מחויבות לייצר השפעה חיובית ומשמעותית יותר על קהילות ועל הסביבה, ולהטמיע בארגון תפישה מודעת, עמוקה ורחבה יותר להצלחה עסקית מבוססת ייעוד וציפיות של כלל מחזיקי העניין.

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

שיתופי פעולה בתחומי הסביבה (אקלים, חקלאות מקיימת,טיפול בפסולת, צמצום בזבוז מזון וכו)

Liad.klang@strauss-group.com
bottom of page