top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

קבוצת שופרסל

ליאת זמיר

מנהלת אחריות תאגידית

במה אנחנו מתמקדים?

צמצום בזבוז והצלת מזון, תמיכה בספקים ישראלים ובייצור המקומי, העלאת המודעות לאורח חיים בריא ותזונה מותאמת, חיזוק השוויון בחברה הישראלית על ידי יצירת הזדמנות תעסוקה שווה לכלל קבוצות האוכלוסייה וקיימות סביבתית

באילו נושאים כדאי לפנות אליך?

שיתופי פעולה בתחום צמצום בזבוז והצלת מזון

liatz@shufersal.co.il
03-9481018
bottom of page