top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

ביג מרכזי קניות

יסמין אלעד

מנהלת אחריות תאגידית

במה אנחנו מתמקדים?

פעילות לקידום והעצמה של ילדים ונוער בקרבה למרכזי הקניות של ביג

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

שיתופי פעולה שיוכלו להישען ולהחבר לנוכחות הפיזית שלנו והיכולת להגיע ולהשפיע על קהל לקוחות רחב

yasmin@bigcenters.co.il
0527350942
אתר
bottom of page