top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

פרטנר

טיליה תורן

מנהלת אחריות תאגידית

במה אנחנו מתמקדים?

הכללה דיגיטלית לאוכלוסיה מבוגרת, העצמת ילדים ונוער בדגש על אנשים עם מוגבלות, צמצום אקטיבי של משאבי סביבה.

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

אפשר לפנות. תמיד זמינה

tillia.toren@partner.co.il
0542257577
bottom of page