top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

לוג מוצרים פלסטיים בע"מ

הדס יפה

סמנכ"ל מש"א

במה אנחנו מתמקדים?

תרומה לקהילה
העסקה מגוונת
איכות הסביבה

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

העסקה מגוונת
תרומה לקהילה

hadas.yafe@logpac.com
0524543087
אתר
bottom of page