top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

מיקרופוקוס

הדס דולב

מנהלת אחריות חברתית

במה אנחנו מתמקדים?

התנדבות עובדים, העצמת נשים, קידום החינוך באמצעות הטכנולוגיה, גיוון והכלה, העלאת המודעות בנושאים של איכות הסביבה

hadas.dolev@microfocus.com
אתר
bottom of page