top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

נספרסו

דנה רובין

מנהלת בכירה יחצ וקיימות

במה אנחנו מתמקדים?

מיחזור וקידום נושאי סביבה

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

כלכלה מעגלית, טכנולוגיה, מיחזור

Dananadia.rubin@nespresso.com
bottom of page