תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

נתג"ז

רחל לוטן

מנהלת מחלקת תכנון סטטוטורי, הסדרת מקרקעין וקיימות

במה אנחנו מתמקדים?

פעילות ליבה של הארגון, בכל שלבי הפרויקט: תכנון, הקמה וביצוע, .שיתוף קהילות ובעלי ענין

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

תכנון סביבתי, אקולוגיה, תכנון משתף, דיאלוג עם קהילות שונות. תכנון הנדסי בראיה הוליסטית.

lotan@ingl.co.il
0542070833
אתר