top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

ארומה ישראל

נעם גדליהו

מנהל אחריות חברתית

במה אנחנו מתמקדים?

אנו מתמקדים בתחום אנשים עם מוגבלות, על ידי העסקה בסניפים שלנו ועל ידי פעולות נוספות. בתחום הפעילות הסביבתית אנו עוסקים בכלל ההשפעות שלנו על הסביבה, בעיקר בפסולת המיוצרת בסניפים ומפעלי הייצור שלנו

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

אפשר לפנות בכל נושא, אבל לשים לב שכאמור ההתמקדות שלנו היא בתחום אנשים עם מוגבלות

noamgd@aroma.co.il
0544545250
אתר
bottom of page