top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

נספרסו

ענבל אורן

מנהלת תקשורת וקיימות

במה אנחנו מתמקדים?

מיחזור וקידום נושאי סביבה

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

כלכלה מעגלית, מיחזור, חיבור לקהילה

inbal.oren@nespresso.com
0525553766
אתר
bottom of page