תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

מנורה מבטחים

בר זנסקו

מנהלת תקשורת פנים ארגונית ופרוייקטים של אחריות תאגידית

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

קשרי קהילה והתנדבות עובדים
שיתופי פעולה ופרויקטים חדשים
הובלה ויצירת אסטרטגית אחריות תאגידית
אימפקט

Barz@menoramivt.co.il
0544990929
אתר