תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

מיקרופוקוס

הדס דולב

מנהלת אחריות חברתית

במה מתמקדת פעילות האחריות התאגידית של הארגון?

התנדבות עובדים, העצמת נשים, קידום החינוך באמצעות הטכנולוגיה, גיוון והכלה, העלאת המודעות בנושאים של איכות הסביבה

hadas.dolev@microfocus.com
אתר