תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

לוג מוצרים פלסטיים בע"מ

הדס יפה

סמנכ"ל מש"א

במה אנחנו מתמקדים?

תרומה לקהילה
העסקה מגוונת
איכות הסביבה

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

העסקה מגוונת
תרומה לקהילה

hadas.yafe@logpac.com
0524543087
אתר