תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

כלל ביטוח ופיננסים

יעל יהודה

דוברת ומנהלת מחלקת דוברות ואחריות תאגידית

במה אנחנו מתמקדים?

סיוע בתחומי הבריאות וחיזוק אוכלוסיות עם מוגבלויות בדגש על צעירים

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

בכל נושא

yaelyeh@clal-ins.co.il
0544813576