top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

שופרסל

יהודה פישמן

מנהל תקשורת ואחריות תאגידית

במה אנחנו מתמקדים?

הצלת מזון, תמיכה בספקים ישראלים ובייצור המקומי, העלאת המודעות לאורח חיים בריא ותזונה מאוזנת, חיזוק השוויון בחברה הישראלית על ידי יצירת הזדמנות תעסוקה שווה לכלל קבוצות האוכלוסייה, תמיכה וליווי צעירים המגיעים מרקע מוחלש

yehudaf@shufersal.co.il
039481127
אתר
bottom of page