תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

התעשייה האווירית

נטע רדי

מנהלת אחריות חברתית

במה אנחנו מתמקדים?

כמנהלת הזרוע החברתית בחברה, האסטרטגיה שלנו מתמקדת ברובה בעידוד בנות ובני-נוער ללימודי STEM ע''י המחשת סביבת העבודה, משמעותה והאופק התעסוקתי הקיים בה. זאת תוך שימת דגש על קיימות בפיתוחים טכנולוגיים ונערות ונשים הנמצאות בתת-ייצוג בעולמות הטכנולוגיים והביטחוניים. בנוסף, אנו מתמקדים גם באוכלוסיות נוספות, כגון שורדי שואה ונשים במעגל האלימות.

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

שיתופי-פעולה בעולמות החברתיים בדגש על ערך משותף, קשרי קהילה והתנדבות עובדים

neradi@iai.co.il