top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

לוריאל ישראל

דניאלה פרוסקי שיאון

Corporate Affairs & Engagement, Sustainability

במה אנחנו מתמקדים?

ללוריאל תכנית קיימות רחבת היקף - לוריאל למען העתיד, הנשענת על 3 עמודי תווך:
1. אנחנו מבצעים טרנספורמציה בחברה שלנו כדי להבטיח שפעילויותינו מכבדות את גבולות כדור הארץ.

מדענים מסכימים פה אחד כי חציית "גבולות כדור הארץ" יהרוס את מרחב הפעולה הבטוח של האנושות. המחויבות שלנו היא להבטיח שפעילויותינו מכבדות את גבולות כדור הארץ ומתאימות את עצמן למה שהכדור שלנו מסוגל להכיל, כפי שהוגדר על ידי מדעי הסביבה. אנו מיישמים תוכנית טרנספורמציה פנימית חדשה, עם יעדים מדידים, על מנת להגביל את השפעתנו על האקלים, המים, המגוון ביולוגי ומשאבי הטבע.

2. אנחנו מעצימים את הסביבה העסקית שלנו, כדי לסייע להם לעבור לעולם מקיים יותר.

אנו מאמינים כי באחריותנו לערב את הלקוחות, הספקים והצרכנים שלנו בתהליך הטרנספורמציה שלנו. אנו לוקחים על עצמנו מחויבות להבטיח כי מדיניות הפיתוח הבר-קיימא של הספקים שלנו היא שאפתנית לפחות כמו שלנו, וכוללת את העצמת הקהילות איתן אנו מקיימים קשרים, כמטרה מרכזית לשנת 2030. בנוסף, אנו משיקים שיטת סימון סביבתית וחברתית חדשנית, שתושק תחילה במותג גרנייה. מהלך זה יאפשר לצרכנים שלנו להעריך את השפעת המוצרים שהם קונים ולקבל החלטות רכישה מושכלות ומקיימות.

3. אנו מסייעים בהתמודדות עם אתגרי העולם, על ידי תמיכה בצרכים חברתיים וסביבתיים דחופים.

מעבר לטרנספורמציה של המודל העסקי שלנו, אנו רוצים לתרום לאתגרים הסביבתיים והחברתיים העומדים בפני העולם. כמובילי תעשיית היופי, עלינו לתת בחזרה לקהילה ולמלא את מחויבותנו. מסיבה זו,לוריאל מקצה 100 מיליון יורו להשקעות אימפקט לחידוש מערכות אקולוגיות ולפיתוח הכלכלה המעגלית, ו-50 מיליון יורו יוקדשו לקרן אשר תתמוך בנשים מוחלשות.

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

בכל נושא שקשור באחריות תאגידית,
הובלת אסטרטגית אחריות תאגידית,
רתימת הנהלה ועובדים,
הטמעת א.ת. בארגון,
יצירת ערך משותף,
פעילות אימפקט חברתית-סביבתית-עסקית,
הטמעת גישת אחריות תאגידית בארגון
חיבור לתקשורת פנים ארגונים ואחריות תאגידית

daniela.prusky-sion@loreal.com
0545772445
bottom of page