תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

בנק לאומי

הדר מנור

מנהלת אחריות תאגידית ותרומה לקהילה

Hadar.manor@bankleumi.co.il
0768851445