תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

אלביט מערכות

לירון שפירא

מנהלת אחריות תאגידית

במה אנחנו מתמקדים?

קידום החינוך הטכנולוגי
תמיכה וחיזוק האוכלוסיה המקומית בישובים בהם אנחנו פועלים
תמיכה וחיזוק הקשר עם צה״ל

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

בעיקר בשיתופי פעולה ארוכי טווח בנושאי חינוך טכנולוגי וגיוון מגדרי בתחום זה.

liron.shapira@elbitsystems.com
0506715045